Tema: Alt makter jeg i Ham som gjør meg sterk!

Noen av oss tenker at om omstendighetene var annerledes, ville alt gått bedre. Hadde jeg hatt en bedre jobb, en bedre utdannelse, bedre helse, eller hadde jeg bare gjort mye mer, skulle mye ha vært annerledes i dag.  Det kan føre til at vi blir blinde for den situasjonen vi lever i nå og vi flytter på en måte ansvaret for det som skjer over på noe annet.

Vi skulle nok heller tenkt at omstendighetene ofte er et resultat av våre valg, og derfor ikke tenke at det viktigste er hvor vi befinner oss i livet, men heller leve der vi er.  Derfor er det viktigere å se på om det er oss selv som bør forandres enn å prøve å forandre omstendighetene

Bibelen sier at «alt makter jeg», med andre ord; vi er skapt til å fullføre Guds oppdrag på jorden! Da må vi spørre oss selv hvilket selvbilde vi har?  Vi har lett for å streve etter å få en god selvfølelse, men det er ikke det samme som å ha et riktig selvbilde. Selvfølelsen kan gi oss egoistiske tanker om å klare alt selv og kan lede oss inn i selvopptatthet etc.

Et riktig selvbilde har vi når vi ser oss slik som Gud ser oss.  Det lærer oss at vi handler ikke ut fra hva vi føler vi er, men ifølge hva Gud sier om oss. Da ser vi at vår egenverdi ikke kommer av hva vi gjør, eller hva andre syntes om oss, men at Gud elsker oss.

Skriftstedet sier jo videre at «Alt makter jeg i Ham».  Dette forteller oss at vi har vårt ståsted og utgangspunkt i våre liv «i Ham».  I Ham er vi Guds barn, er vi venn med Jesus, er jeg ett med Kristus i Ånden, er jeg tilgitt all synd og forløst til å tilhøre Ham og har direkte adgang til Himmelens trone.

I Ham er jeg trygg fordi jeg er fri fra all fordømmelse, vet at Gud alltid jobber for mitt beste under alle omstendigheter, har jeg mottatt Guds Ånd i mitt liv, er jeg skult med Kristus i Gud, er jeg en himmelsk borger, har jeg fått en Ånd som gir meg kraft, kjærlighet og sindighet og mye mer.

I Ham er jeg også betydningsfull fordi jeg er en gren på Hans vintre som er en kanal for Hans liv, er jeg utvalgt til å bære frukt, er jeg et tempel for Gud, er jeg en Guds medarbeider og er «satt med Kristus i himmelen».

Til slutt leser vi at «alt makter jeg i Ham som gjør meg sterk». Gud lover ikke frihet fra alle prøvelser, men han vil gi oss frimodighet til å møte utfordringene gjennom å være avhengig av Guds nåde. Da blir kraften som en indre styrke som ikke har sin kilde utenfra, men fra det indre samfunnet vi har med Gud.  Styrken henter vi fra vårt samfunn med Kristus i Hans nærhet, der vi kan møte hans «ansikt», som er hans karakter og hellighet. Gud forandrer oss ikke, men forvandler vårt sinn først og fremst. 

I stillhet og tillit skal vår styrke være, sier Guds Ord.  En har sagt at «stillhet er ordets hjem» , der vi er avkledd med full åpenhet til Gud og hans vilje.  Her begynner Gud å tale inn i livet vårt og gir oss ord som gjør at vi gir større oppmerksomhet til de lengsler som ligger dypt i vårt indre, og som vi håper at Gud er mektig til å gjøre. Gjennom at Gud justerer vårt indre, kan vi bli fruktbærende for Ham, fordi vår tillitt til Hans løfter blir større. Det er nødvendig for at  Guds Herlighet skal åpenbares i vårt samfunn med Ham.

Men vi har en nådig og miskunns Gud som gir oss i kjærlighet og av godhet selv om vi ikke har lykkes med alt det vi har tenkt. Og plutselig kan vi se at bønnesvar allerede er på veg.  Og vi kan da ta et skritt i riktig retning, for vi ser at Gud åpner dører for oss….  Tidligere var vi kanskje alt for opptatt med våre vanskeligheter til at vi kunne se de velsignelser vi allerede har!

Må Gud lede oss slik at vår indre fornyelse leder oss til å bli knyttet enda mer til de tjenester han legger foran oss – slik at vi kan gjøre «hans gjerninger» i Hans nærhet!