Ordet «gave» viser oss at Åndens utrustning kan ikke fortjenes eller tilegnes gjennom gjerninger eller lidelser. Den er fullstendig gratis. Altså ingen premie, men en gave som avhenger av vår relasjon med Jesus Kristus. Nådegavene fungerer bare der Nåden i Kristus er grunnvollen for troen. Merk at det finnes både de overnaturlige Åndens nådegaver som vi leser bl.annet om i 1. Kor 12.7 – 11 og om tjenestegavene som er nevnt i Efeserne 4. 7 – 12, i Rom. 12. 4-8 og i 1.Kor 12 28-31.

Det er viktig å kjenne hensikten med de Åndelige nådegavene. Dersom vi ikke er klar over hensikten med gavene, kan vi miste fruktene av dem! Når vi forstår hensikten øker lengselen etter å motta dem, blir vi tryggere i å bruke dem, forstår at det er viktig å bruke dem på riktig måte. Det er når vi bruke dem, vi også kan bli fristet til å misbruke dem. Som Jesus ble fristet av Djevelen til å bruke kraften til å få økonomiske fordeler, større oppmerksomhet og større makt….

Jeg vil her nevne hensikten med nådegavene:

  1. 1.For å oppbygge Kristi Legeme. I 1.Kor 12.7 står det at Ånden gir seg til kjenne «slik at det blir til gagn». De gis ikke til egoistiske fordeler eller fortjeneste, heller ikke til bare til egen nytte, men til felles gagn og oppbyggelse. (1.Kor 14.3. Her står det gavene er til oppbyggelse. Som et byggverk, men på den grunnvoll som er lagt, for å dyktiggjøre til en større innsikt og istandsette til å tjene Gud på en overnaturlig måte. Men det nevnes ogås for å formane som menes å sette nytt mot i de motløse og gi ny iver til tjenesten. Og det skjer gjennom å vekke mennesker til å praktisere det som Guds Ord sier. Til slutt nevnes trøst, det vil si, lette byrder for dem som har det tungt.
  2. 2.For å ære Gud. I 1.Peter 4. 10-11: «Og den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir, Slik skal Gud i ett og alt bli æret, ved Jesus Kristus». Guds kraft kommer innenifra, der Gud bor ved sin Ånd og gavene gis for Hans navn skyld slik at Jesu navn blir æåret. Vi ser også at gavene reflekterer Hans herlighet og Hans overnaturlige herredømme. Gavene fører til at mennesker ærer og takker Gud.
  3. 3.Nådegavene åpenbarer herredømme til Kristus her på jorden. Gavene skal åpenbare at Talsmannen bor i oss – slik som den virket gjennom Jesus da han gikk omkring her. Derfor er vi nå hans hender, føtter og talerør som skal betjene behov med Åndens gaver og kjærlighet.
  4. 4.Gavene skal også «hjelpe» med å evangelisere verden. I Markus 16.18 leser vi om de tegn som skal følge dem som tror. Det virket som at i den første tiden spredte evangeliet seg rask gjennom Åndens overnaturlige manifestasjoner. Derfor trenger vi virkelig nådegavene i dag.
  5. 5.Hensikten med D.H.Å. gaver er å forløse Guds folk. Hjelpe oss i vanskelige situasjoner ( For eksempel «brødunderet», « stille stormen» helbredelser og ødeleggende krefter.
  6. 6.For å dyktiggjøre menigheten. Som det står i Efeserne 4.12: «for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi Kropp bygges opp». De skal hjelpe oss å merke forskjell på det ekte og det falske. Dessuten til å være frimodige og møte små og store utfordringer med Guds kraft og nåde. Gavene skal alltid ha utgangpunkt i Guds egen kjærlighet. Det skjer at Ånden vil veilede oss til enhver tid å leve i Guds nærhet og være avhengig av Hans røst og vilje. Vi må være klar over at gavene ikke trer i kraft før vi trenger dem. Men gjennom bruken av nådegavene bringer de «himmelsk regn over tørstende sjeler».

Vi kan konkludere med at alle troende bør søke etter de åndelige nådegaver og at de mottas i rikelig mål!

Tor Inge Andersen