Det fortrolige samfunnet med Gud

Tekst: Kor. 1.9: «Gud er trofast, han som har kalt dere til samfunn med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.»

Hva er et fortrolig samfunn? Det handler i første rekke om å fremelske en nær relasjon til Jesus Kristus.  Johannes skriver at «dette er det evige liv at de kjenner deg, den enste sanne Gud, og han du har utsendt, Jesus Kristus.»  Det evige livet har sitt opphav i Kristus, han som er inngangsporten til det evige livets krefter. Når vi lar livets krefter som fins i samfunnet med Jesus Kristus innta våre liv, vil det gi frukter som bærer evigheten i seg.

Derfor er det fortrolige samfunnet med Kristus grunnlaget for vekst i våre liv. Ut fra Hebr.6.4 ser vi en flerfoldig vekst i den som fokuserer på det fortrolige samfunnet med Kristus.  For det første kommer Herrens lys inn i livet gjennom tilgivelsen av våre synder og vi mottar det nye livet gjennom den Hellige Ånd som tar bolig i oss. Så blir Ordet levende for oss slik at vi elsker å følge det. Dette fører igjen til at vi får erfare en rikere tilgang på de himmelske krefter i takt med det intime samfunnet vi har med Ham.

Det er ikke bare på det personlige plan at det fortrolige samfunnet med Gud er viktig.  Efeserne 4. 13 taler om at målsettingen med menighetens utrustning gjennom tjenestegavene er at vi i fellesskap får oppleve et forenet samfunn som binder oss til Kristus.  I det fortrolige samfunnet ligger en lengsel etter et dypere felleskap i Ånden. Og hver gang vi kommer sammen med den lengselen, vokser kjennskapen til Kristus. Da blir det å forvente Åndens nærvær og kjærligheten til Jesus hovedelementet i våre sammenkomster.

Resultatet av det fortrolige samfunnet med Kristus blir at vi kan hvile under hans nåde og makt. Slik som det står i Kol. 3.27: «Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham». Det vil løse oss fra angst og uro og frigjøre en glede og takknemlighet for å være Guds medarbeidere. Da får alt vi utretter i Hans navn betydning, selv om det kan virke lite og ikke så synlig. Og det kan gjøre oss mere frimodig på tross av vår svakhet.

Våre bønner virker derfor lenge etter at de er bedt og våre gjerninger opererer lenge etter at de er utført. Derfor blir det frukter av noe du og jeg ikke tror er så viktig i dag, men siden vi gjør det i et fortrolig samfunn med Kristus, har det evighetsbetydning