Den gode jorden

Tekst: Mat. 13. 23: «Men det som ble sådd i den gode jorden, det er den som hører ordet og forstår det. Han bærer frukt: hundre, seksti, tretti ganger det som ble sådd.»

Vi ønsker alle å være den gode jorden der alt det som vi mottar fra Herren, kan bære gode frukter som mangfoldiggjør seg.  Men det er en begrensing for å bære disse fruktene. Det er bare for dem som hører Ordet og forstår det!

Dette lærer oss at alle Guds frukter i oss går gjennom vårt sinn.  Vårt sinn er vårt tankesett, vår forstand. Bibelen taler også om vårt sinn som vårt hjerte.  Den gode jorden er da den som har ett sinn som tar seg tid til å gi Guds Ord og budskap full oppmerksomhet. Da får vårt sinn den bearbeidelsen som vi trenger til å respondere på det Herren taler til oss, av et helt hjerte. Det er da vi kan få oppleve at Guds frukter i våre liv kan blir synlige.

Utgangspunktet for et velsignet liv er derfor et forvandlet sinn. Bibelen gir oss forskjellige eksempler på personer som valgte å ta seg tid til å bli behandlet av Herrens Ord før de handlet. Jesus sa til Marta da hun klaget på at Maria ikke hjalp henne i huset da han besøkte dem: «Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne». Det er vårt valg å ta tid til å lytte til Herren slik at vårt sinn elsker å gjøre Guds vilje.

Vi leser også fra misjonsreisene til Paulus og Silas. De kom til Tessalonika, men ble der møtt med stor motstand. Noen få tok imot evangeliet, men de måtte reise videre til Berøa.  Det står om dem de traff i Berøa: «Og disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika». Om ikke de forstod det med en gang, var de åpne for å sette seg inn i hva som ble undervist, og mange av dem kom til troen.

I GT leser vi også om det fortrolige samfunnet .som Mmange hadde et fortrolig samfunn med Gud og formidlet Guds tanker med frimodighet og kraft. I Esekiel 37.7 leser vi om at profeten som så et stort syn av «de «tørre ben i dalen».  Han spurte hvordan det skulle bli liv i disse benene og håpet vel at Herren skulle gjøre alt mens han så på. Men Herren ba profeten selv bekrefte profetordene, og da det skjedde, ble benene til en stor hær av levende mennesker. Dette lærer oss at Herren også i GT brukte mennesker med et forvandlet og åpent sinn til å være redskaper for hans gjerninger. 

Jesus talte også om sinnets fornyelse og sammenlignet det med en surdeig som en kvinne tok og skjulte i tre kar mel, til alt var gjennomsyret. Denne prosessen bør vi la Herren få mulighet til å virke i oss gjennom hele livet. Det er på den måten vi kan være den gode jorden som kan bære åndens frukter og være kanaler for Hans velsignelser. Når dette blir vår bønn og lengsel, gir vi Gud makt i våre liv og kan vandre i ferdiglagde gjerninger.