Gi ikke opp

Tekst: Markus 2. 1 – 12.  Dette handler om den lamme mannen 4 personer firte ned gjennom taket   for at Jesus  skulle røre med ham. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Sønn, syndene dine er tilgitt».  Og det endte med at den lamme tok båren sin og gikk ut på egne bein.

Utfordringene står i kø rundt omkring oss. Det er så mange som trenger hjelp, men hvor begynner vi?  Her ser vi hvordan Jesus handlet, og det kan være et mønster til hvordan han vil virke gjennom oss i dag.

Herren begynner alltid med de viktigste områdene i våre liv. Han var her invitert inn i et hus og stod der og forkynte om de evige sannheter. Dette forteller oss at det første han ønsker å ha innflytelser over er vårt hjerteforhold til Ham. «Bevar ditt hjerte fremfor alt som bevares, for livet utgår fra det», står det i Ordspråket 4.23. 

Jesus ønsker også å ha stor plass i våre hjem.  Det skjer gjennom at vi lar Guds Ord og evangeliets budskap bli grunntonen i hjemmet. Og i menigheten er det viktig at Ordet og Ånden får råde. Han har lovet at når vi søker først Hans rike og Hans rettferdighet, blir ingen hindringer for store. Ingen menigheter er fullkomne, men der hvor Kristus er sentrum, frigjøres mennesker til å virkeliggjøre sitt kall og tjeneste

Medfølelse og handlinger hører sammen. Vi er skapt til å fungere i et fellesskap og det gjør at vi ofte søker samfunn med dem som ønsker å tjene Herren. Selv om vi er forskjellige, kan vi utnytte hverandres ressurser og bli enige om at «løfter» vi i sammen, kan mye mer utrettes enn om vi bare handler hver for oss.  Derfor er det viktig at vi deler de behov vi ser med hverandre og åpner oss for at vi kan samkjøres i en og samme retning med det vi utretter: å føre mennesker skritt for skritt nærmere et personlig samfunn med Jesus.

Skal dette fungere på en naturlig måte, bør vi dyrke det åndelige fellesskapet og lære oss i sammen å lytte til Guds stemme. Da blir felles åndelige erfaringer knyttet til de tjenester vi utfører sammen. Vi vil da tåle mer motgang og kan oppmuntre hverandre og fokusere på at «han som har begynt den gode gjerning i oss, også vil la oss fullføre den».

Løsningen finnes der Jesus er. Noen ganger må vi vise veg og gjøre noe ingen andre har gjort før oss. Det er ikke alltid alle forstår det vi utretter, men Herren ser til vårt hjerte. Derfor bekrefter han når vi gjør det lille vi kan. Han ser vår trofasthet i det lille og utholdenhet i bønnen. Han ønsker ikke at vi skal gi opp, og underveis gir han oss forsmak på Guds rikes velsignelser.  Han gav mannen først en overbevisning om syndenes tilgivelse og troens visshet. Og det gav mannen frimodighet til å gå når helbredelsen brøt frem i hans legeme. Noen ganger må vi gå noen omveier for  å erfare det vi lengter etter. Men denne beretningen lærer oss at vi ikke bør gi opp, for Jesus er den samme i går, i dag og til evig tid!