Det åndelige felleskapets hensikt

Temaet har jeg hentet fra bibelordet i 1. korinterne 14.26: «Hva så brødre? Når dere kommer sammen, har den ene en salme, en annen har lære, en har åpenbaring, en har tungetale, en annen tydning. Men la alt tjene til å bygge opp!»

Vi leser her at Herren ønsker mangfoldet i Guds Rike.  Hvert enkelt innslag i Gudstjenesten er verdifull i Guds Rike selv om de er ulike, dersom de er basert på den enkeltes relasjon og samfunn med Kristus. Vi bør alle som troende være med å tjenere i Åndens byggverk som har en Guddommelig hensikt, å bygge Guds Rike.

Når vi kommer sammen for å søke Herren, er det viktig at vi alle har noe vi kan berike hverandre med. For hver ny erfaring vi får i vårt Gudsliv blir gitt med en hensikt: å betjene andre med den nåde vi har opplevd. Galaterne 6. 8 – 9 taler om at den som sår i Ånden, skal høste evig liv ved Ånden. Den åndelige veksten i våre liv kommer ikke av seg selv, men er avhengig av at vi har en hunger etter å lære mer og få en dypere kjennskap av det som Herren vil gi oss. Frimodigheten vokser i den grad vi forstår viktigheten av å dele sannheter vi har sett og erfaringer vi har hatt med Gud til andre mennesker.

Ofte søker vi mennesker som har samme lengsel og erfaringer som oss for å gjenkjenne og bli oppmuntret til å få et enda dypere relasjon med Herren. I slike fellesskap får også nådegavene og vitnesbyrdets funksjon større virkning. Men her er det viktig at summen av det hele blir til oppbyggelse av Guds Rike gjennom at Kristus er sentrum.

Et Åndens fellesskap er Guds nådestilslag i samvær der flere hjerter bindes sammen i lengsel og åpenhet mot Åndens tiltale.  Og i dette fellesskapet blir ofte disse verdiene fokusert: Tilbedelse og lovprisning til Gud, lydighet mot Ordet, at det kommer et ord i rett tid gjennom en tiltale som åpner sinnet for Guds inngripen hos dem som lengter og trenger Guds nåde. Dessuten åpner det for overnaturlige manifestasjoner som vekker oppmerksomheten mot Guds nærvær og de himmelske krefter.

Til slutt et budskap som bygger opp Guds rikes funksjon og hensikt gjennom å formidle tanker til oppbyggelse, formaning og trøst. Oppbyggelse som hjelper mennesker inn i en sterkere relasjon med Jesus. Formaning som oppmuntrer oss til en ny innsats og setter mot i de motløse. Trøst som letter byrder og lærer oss til å holde ut midt i prøvelsene ved at det fokuseres på løftene og kraften fra Gud.

Gjennom å åpne oss for tjenestegavene og nådegavene gir det oss mulighet til å nå lenger ut. De bør være synlig både i Gudstjenesten og i våre hverdagsliv. Vi bør ha orden i våre Gudstjenester, men like fult gi plass for spontanitet og innspill fra enkeltmennesker på en måte som virker troverdig og ekte.

Frukten av lydighet gjennom å betjene andre med det vi får, er et takknemlig hjerte som enda mer klynger seg til Herrens nåde og gir lyst til å lære mer av Ham. Vår modningsprosess går både gjennom søke Herrens nærvær og være Jesu etterfølgere.

Tor Inge Andersen