Utskrift
Kategori: Pastoren har ordet

Fellesskapets hensikt

Tekst: Efeserne 2.21: «Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, 22 og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.»

Menighetens hensikt er at den skal være et Gudgitt fellesskap. Ingenting i Guds Rike skjer gjennom tilfeldigheter eller menneskelige lover, men kan bare fungere når Guds prinsipper får fungere i våre liv.

Gud selv har gitt oss redskaper og sannheter som hjelper oss til å fullføre denne hensikten. For det første ser vi i teksten at Gud ønsker å synliggjøre sin omsorg og kraft gjennom menighetens fellesskap. Han holder den sammen gjennom kjærlighetens bånd. Dette er usynlige relasjoner som gir seg utslag at vi som medlemmer av menigheten ønsker å se hverandre, leve nær hverandre og bygge hverandre opp gjennom å sette sin neste som først på prioriteringslista.

Denne kjærligheten er Gudgitt, for den kommer fra vår relasjon med Jesus Kristus. Herren tvinger ingen, men ønsker at vi åpner oss for hans ubetingede kjærlighet. Den viste Kristus til oss ved at han døde for oss mens vi enda var syndere. Gjennom sin stedfortredende død åpenbarer han for oss at han elsker menneskene tross motstand mot ham.  Vår oppgave er da å dyrke en stadig dypere kjærlighetsrelasjon med Jesus. For når den fungerer, fungerer også relasjonene oss imellom bedre.

Det Gudgitte felleskapet har et mål: «Å vokse til et hellig tempel». Hellighet er bygd på renhet. En renhet som gir transparente relasjoner. Da får vår åpenhet og nærhet den riktige substans eller kvalitet slik at Guds kraft kan flyte gjennom oss.  Å ha et rent hjerte, menes et hjerte som er ublandet, ubesmittet av selvlivet og verden som omgir oss. Det er det som gjør hjertet urent. Når våre tanker, vår vilje og våre følelser er overgitt til Guds nåde, er dette starten på en prosess som varer hele livet. Fellesskapet vokser da i en felles lengsel etter å preges av Kristi liv og lære. Da blir vi det kar som Herren ønsker å forme og bruke.

Det Gudgitte fellesskapet er en bolig for Ånden. Det er det åndelige samfunnet der vi kan føle oss hjemme, kan være trygge, føle oss tilfreds og hvor Ånden har råderett. Det er som et hus som har mange rom, men alle tilhører og preges av Gud og hans vilje. Dette fellesskapet vil ha et personlig preg fordi det er personen Jesus og hans sinnelag som vil bli synlig. I dette samfunnet kan vi hente hvile og styrke for å klare dagens utfordringer.

Åndens samfunn er kjennetegnet for hvile fra egne gjerninger. Vi kan få ny energi gjennom at Guds kraft og gaver kan flyte der. Dessuten kan vi få mer visdom gjennom at Guds Ord får rikelig plass og hver enkelt kan få utvikle seg og utrustet til den tjeneste man er kalt til!

Tor Inge Andersen