Hvordan legge inn en tekst?

For å legge inn en tekst, klikker du først på 'Ny artikkel' i brukermenyen på høyre side. Da kommer du til selve tekst-editoren. Under finner du en oversikt steg-for-steg hvordan man legger inn en ny tekst.

1. Fyll inn Tittel på den nye teksten under feltet 'Tittel'. 

2. Feltet for 'Alias' skal du IKKE skrive noe i.

3. Fyll så inn teksten i tekst-editoren. Der kan du justere blant annet skriftstørrelse, skrifttype (font), fete bokstaver eller kursiv. Når du da er ferdig med det gjenstår det bare neste trinn før lagring.

4. Trykk på fanen ´Publisering´

5. Velg kategori under feltet 'Kategori'. 

6. 'Status'-feltet angir om artikkelen skal være publisert eller ikke. Ved å velge 'Publisert' (som er som standard valgt) blir teksten lagt ut umiddelbart på nettsiden etter lagring. Hvis du ikke ønsker den skal publiseres ennå, velger du 'upublisert'. Da kan du ved en annen anledning hente den fram og gjøre den ferdig for publisering.

7. Tilslutt når du er ferdig, trykker du 'Lagre'.

Hvordan legge inn en ny link?

1. Fyll inn Tittel på den nye teksten under feltet 'Tittel'. 

2. Feltet for 'Alias' skal du IKKE skrive noe i.

3. Velg kategori linken hører under.

4. Skriv inn nettadressen til linken du ønsker å dele med oss andre.

5. Trykk deretter på 'Lagre'.

Linken er nå publisert under den kategorien du valgte.

- Du trenger ikke å skrive noe i beskrivelse da dette ikke er noe som vises på nettsiden.

Hordan legge ut en ny preken eller et radioprogram (audio eller video)?

Her kommer det beskrivelse av hvordan legge ut en ny preken (audio eller video).